Metoodika

Greenline House süsinikjalajälje arvutamise metoodika põhineb rahvusvaheliselt tunnustatud PAS 2050 ja ISO 16759 standarditel, käsitledes puitmajade hällist-väravani olelusringi ehk maja tootmiseks kulunud toorainete ja ehitusmaterjalide ning nende töötlemise ning kulutatud töötundidega seotud kasvuhoonegaaside heitmeid.

Täpsem metoodika kirjeldus on koostamisel ja avaldatakse siinsamas.

Viimased märgised

Süsinikumärgis puitmajadele

Greenline House rakendus arvutab ja väljastab süsinikumärgiseid ehk annab majatootjatele ja -ostjatele teavet puitmajade mõjust atmosfääri süsinikubilansile. 

Loe lisaks ›

MIlleKs?

Ehitussektori heitmete mõju globaalsele kliimamuutusele on märkimisväärne. Puitmajad saavad seda mõju vähendada.

Loe lisaks ›